Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

Szkoda całkowita – czym jest i jak sobie z nią poradzić?

Newsletter

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zapisuję się

Niekiedy uszkodzenie pojazdu w kolizji lub wypadku wiąże się ze szkodą całkowitą. Kiedy mamy z nią do czynienia i jak w takim przypadku wyglądają formalności związane z ubezpieczeniem?

Na czym polega szkoda całkowita?

Kiedy ma miejsce szkoda całkowita? W przepisach nie widnieje jej żadna konkretna definicja, jednak mówimy o niej w sytuacji, gdy całkowity koszt naprawy samochodu przekracza jego wartość wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Różni ubezpieczyciele mogą określać tę wartość inaczej, lecz najczęściej jest to co najmniej kilkadziesiąt procent wartości auta w dniu, w którym doszło do szkody. W przypadku, kiedy uszkodzony samochód może być naprawiony, a koszty tej naprawy nie przekraczają jego wartości sprzed szkody, mamy do czynienia ze szkodą częściową. W treści §1 art. 363. Kodeksu cywilnego znajdują się zapisy mówiące, że naprawienie szkody powinno nastąpić według woli poszkodowanego właściciela auta poprzez przywrócenie stanu poprzedniego bądź zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Zgodnie z ustawą, jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne dla ubezpieczyciela, szkodę uznaje się właśnie za szkodę całkowitą, wymagającą zwrotu kosztów naprawy.

Szkoda całkowita z OC i AC

Ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą w sytuacji, gdy:

  • w przypadku OC – koszt naprawy auta jest wyższy niż jego wartość rynkowa z dnia szkody;
  • w przypadku AC – koszt naprawy jest wyższy niż 70% wartości pojazdu w dniu zdarzenia.

Autocasco umożliwia zwrot kosztów według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w razie wystąpienia szkody całkowitej. Decydując się na naprawę uszkodzonego auta w ramach ubezpieczenia OC, jego właściciel otrzymuje zwrot kosztów tych działań, o ile nie są  one wyższe niż wartość pojazdu. Co więcej, naprawa musi wówczas zostać przeprowadzona według technologii producenta.

Szkoda całkowita – odszkodowanie

Odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe powinno być równe wartości pojazdu w dniu wystąpienia szkody pomniejszonej o wartość wraku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której to ubezpieczyciel przejmuje uszkodzony pojazd – wówczas właściciel samochodu otrzymuje równowartość auta według stanu na dzień zdarzenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wysokością odszkodowania przy szkodzie całkowitej, kierowca może odwołać się od decyzji. Należy złożyć je w formie pisemnej, ustnej bądź drogą elektroniczną. Niezbędne jest jednak wówczas dokładne sprawdzenie:

  • czy na pewno należy nam się większe odszkodowanie;
  • czy zdarzenia nie obejmuje paragraf o wyłączeniach odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Do odwołania przydatne mogą się okazać także opinie mechanika, rzeczoznawcy i prawnika, wykaz cen części potrzebnych do naprawy auta czy ekspertyza salonu samochodowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat OC i AC, zapoznaj się z naszym artykułem: Ubezpieczenie OC i AC – kompletny poradnik!

Stwierdzenie szkody całkowitej – formalności

Aby stwierdzić szkodę całkowitą, oprócz decyzji ubezpieczyciela niezbędna jest także opinia rzeczoznawcy. To właśnie on dokonuje szczegółowych oględzin uszkodzonego pojazdu i stwierdza, jaki może być ostateczny koszt naprawy. Oprócz stanu auta rzeczoznawca sprawdza również:

  • rocznik samochodu;
  • markę pojazdu;
  • wyposażenie.

To z kolei pozwala na dokonanie oceny wartości auta w dniu, w którym doszło do zdarzenia drogowego.

Co dzieje się z wrakiem auta po szkodzie całkowitej?

Jeżeli dojdzie do szkody całkowitej, wrak samochodu stanowi własność właściciela. Wartość wraku odlicza się wówczas od rekompensaty, którą ustaliło towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciele często sami zajmują się sprzedażą danego elementu samochodowego. W sytuacji, gdy to właściciel auta postanawia zostawić wrak, istnieje kilka opcji – naprawa auta lub sprzedaż wraku na części bądź w całości. Pierwsza z nich może jednak wiązać się z wysokimi kosztami – przy szkodzie całkowitej trzeba niekiedy wymienić większość części samochodu. W drugim przypadku liczba ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych może być z kolei zbyt duża, aby szybko pozbyć się wraku.

Szkoda całkowita a leasing samochodu

Zdarza się, że do szkody całkowitej pojazdu dochodzi także podczas trwania umowy leasingu samochodu. W takiej sytuacji leasing zostaje automatycznie przerwany, a to wiąże się z zakończeniem umowy. Następuje wówczas rozliczenie obydwu stron – leasingodawcy i leasingobiorcy. Firma leasingowa może zażądać pokrycia pozostałych rat zakończonej umowy leasingowej. Zazwyczaj są one pomniejszone o korzyści, jakie uzyskał finansujący dzięki wygaśnięciu umowy czy zapłacie rat przed umówionym terminem. Co istotne dla firm, jeśli dojdzie do szkody całkowitej auta w leasingu, raty leasingowe zapłacone przez klienta po zakończeniu umowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Planujesz leasing samochodu? Przeczytaj Ubezpieczenie auta w leasingu – kompendium wiedzy i sprawdź, jak w tym przypadku wygląda kwestia OC oraz AC.

Tagi:
Wpis powstał: 21 grudnia, 2023
  • Facebook