Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

Co to jest cesja leasingu samochodu? Wszystko o przejęciu leasingu

Newsletter

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zapisuję się

Zdarza się, że leasingobiorca z różnych przyczyn nie może dotrzymać warunków umowy leasingowej. W takiej sytuacji nie musi jednak po prostu jej zrywać. Naraziłoby nas to na konsekwencje, takie jak konieczność spłaty wszystkich pozostałych rat. Istnieje bowiem bezpieczne rozwiązanie – cesja leasingu. Co to jest i jak dokładnie działa? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu!  

Cesja leasingu – co to jest?

Cesja leasingu to, ujmując najprościej, przekazanie przez leasingobiorcę (cedenta) praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na rzecz innej osoby fizycznej lub firmy (cesjonariusza). Cały proces odbywa się na podstawie umowy cesji podpisanej między cedentem a cesjonariuszem, przy czym cesjonariusz nie musi zawierać nowej umowy leasingowej. Dosłownie „przejmuje” tę już obowiązującą.

W wyniku cesji leasingu samochodu zarówno możliwość użytkowania samochodu będącego przedmiotem leasingu, jak i obowiązek spłaty rat leasingowych zostaje przeniesiony na kogoś innego, a cedent staje się „wolny” od umowy leasingowej. Co jednak istotne, leasingodawca musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie cesji – a przede wszystkim na wybór cesjonariusza.

W jakich sytuacjach cesja leasingu samochodu okazuje się dobrym wyjściem? Jedną z nich jest zmiana właściciela przedsiębiorstwa będącego pierwotnym leasingobiorcą – sprzedaż, przejęcie czy fuzja. Cesja leasingu ułatwia wówczas przeniesienie firmowego auta na rzecz nowego właściciela – wraz ze związanymi z nim zobowiązaniami finansowymi. Drugą częstą sytuacją, w której dokonuje się takiej cesji, są kłopoty utrudniające wywiązanie się z warunków umowy leasingowej. Jeżeli leasingobiorca chce się po prostu „pozbyć” comiesięcznego zobowiązania, ale nie popadł w tarapaty finansowe, to może przemyśleć inne opcje. Na Automarket.pl, gdzie dostępnych jest 2 000 aut dostępnych w leasingu, może zdecydować się na wcześniejszy wykup pojazdu, dzięki czemu uniknie comiesięcznych płatności oraz stanie się właścicielem samochodu.

Na kogo można wykonać cesję leasingu samochodu?

Pierwotny leasingobiorca sam zajmuje się znalezieniem cesjonariusza. Nie oznacza to jednak, że będzie mógł po prostu przejść do podpisania umowy cesji z wybraną przez siebie osobą. Leasingodawca uprzednio sprawdzi potencjalnego cesjonariusza pod kątem wypłacalności. Przeprowadzi zatem wobec niego taką samą weryfikację, jaka odbywała się względem pierwotnego leasingobiorcy po złożeniu przez niego wniosku o udzielenie leasingu samochodu. Musi mieć pewność, że jego zdolność kredytowa oraz ogólna sytuacja finansowa umożliwią wywiązanie się z warunków umowy.

Druga kwestia dotyczy rodzaju umowyleasing konsumencki nie zawsze będzie mógł być przeniesiony na firmę i odwrotnie. I tutaj decyzyjność leży po stronie leasingodawcy, który może, ale nie musi zgodzić się na przekształcenie umowy leasingu konsumenckiego na firmowy czy firmowego na konsumencki. Zdecydowanie mniej kłopotliwe będzie zatem zadbanie o znalezienie cesjonariusza mającego taką samą formę prawną.

Podnajem samochodu w leasingu a cesja – uwaga na oszustów!

Jeżeli cedent nie ma z góry wybranego cesjonariusza (np. w związku ze sprzedażą firmy czy chęcią zbycia umowy na rzecz znajomej osoby/przedsiębiorcy) i planuje szukać go online lub innymi kanałami, to powinien zachować szczególną ostrożność. Funkcjonuje bowiem proceder nazywany oszustwem na podnajem aut w leasingu, którego efektem jest całkowita utrata samochodu. Na czym to polega?

Oszuści odpowiadają na ogłoszenia leasingobiorców, którzy szukają cesjonariuszy. Proponują im pozornie korzystne rozwiązanie: podnajem, czyli płacenie leasingobiorcy miesięcznych rat w zamian za możliwość użytkowania pojazdu jak swojego. Oferty są zwykle kuszące, ponieważ mają nie tylko pozwolić na bezproblemową spłatę rat leasingowych, ale też zarobić – proponowany czynsz podnajmu jest zazwyczaj wyższy od wartości rat. Co więcej, oszust może zaproponować płatność za określony czas z góry. Do tego wszystkiego leasingodawca nie jest angażowany w cały proces, co kusi mniejszą liczbą formalności.

Ostatecznie okazuje się jednak, że czynsz nie jest płacony w ogóle – albo przestaje być płacony po jakimś czasie. A obowiązek spłaty rat leasingowych wciąż leży po stronie leasingobiorcy. Pomimo faktu, że taka sytuacja jest formą kradzieży pojazdu, to nie można liczyć na pokrycie szkody z AC. Leasingodawca o niczym bowiem nie wiedział, zatem nie wyraził zgody na podnajem, a to jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Pojazdy są zwykle wywożone za granicę i tam sprzedawane, tak więc odzyskanie auta z pomocą policji też będzie utrudnione. Na domiar złego leasingodawca może obarczyć leasingobiorcę karą za nieuprawnione użyczenie pojazdu osobie trzeciej.

Cesja leasingu samochodu a odstępne

Ryzykowny podnajem nie jest jedyną opcją na zysk finansowy wynikający z odstąpienia auta innej osobie. Cesja leasingu samochodu również daje taką możliwość – cedenci bardzo często decydują się na doliczenie odstępnego, co jest w pełni legalne. Wówczas cesjonariusz jest zobowiązany do zapłacenia cedentowi określonej opłaty jednorazowej, której ten nie przekazuje leasingodawcy.

Odstępne ma stanowić formę rekompensaty za raty leasingowe, które cedent już spłacił, a także za poniesioną przez niego opłatę wstępną. Jeśli przygotowujesz się właśnie do cesji swojego leasingu i zastanawiasz się, jakie odstępne ustanowić, to pamiętaj – wysokość będzie miała wpływ na powodzenie w poszukiwaniu potencjalnego cesjonariusza. Im wyższe, tym trudniej może być Ci znaleźć osobę chętną na przejęcie leasingu, zwłaszcza przy dużej konkurencji.

Cesja leasingu krok po kroku – obowiązki cedenta

Wiesz już, co to jest cesja leasingu – pora zatem dowiedzieć się, jak ją wykonać. Na szczęście cały proces nie jest bardzo skomplikowany i zamyka się w kilku krokach:

1. Rozmowa z leasingodawcą

Zacznij od ustalenia, czy firma leasingowa zgodzi się na cesję leasingu samochodu i jeśli tak, to na jakich zasadach. Konieczne może być np. pokrycie opłaty manipulacyjnej za zmianę leasingobiorcy.

2. Ustalenia dotyczące odstępnego

Zastanów się, czy chcesz otrzymać odstępne i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Warto przyjrzeć się ogłoszeniom innych cedentów umieszczonym w sieci i sprawdzić, jakie odstępne życzą sobie przy podobnych samochodach, by nie wypaść niekorzystnie na tle potencjalnej konkurencji. Przemyśl również kwestię ewentualnych negocjacji: czy chcesz dać zainteresowanym możliwość „targowania” odstępnego i jeżeli tak, to jakie jest Twoje minimum.

3. Znalezienie potencjalnego cesjonariusza

Jeżeli nie został wybrany z góry, to trzeba będzie przygotować ogłoszenie z ofertą przekazania leasingu. Warto dobrze się zastanowić nad miejscem jego umieszczenia oraz treścią; musi być atrakcyjne dla czytającego. Powinno dobrze przedstawiać stan pojazdu i jego zalety, jasno określać kwestię odstępnego oraz oczekiwania leasingodawcy, a także pozostały okres umowy.

4. Złożenie wniosku o cesję leasingu samochodu

Firmy leasingowe udostępniają zwykle na swoich stronach internetowych wzór takiego wniosku do wypełnienia. Zazwyczaj trzeba w nim wskazać dane: aktualnego leasingobiorcy, leasingodawcy oraz cesjonariusza. Należy również podać numer umowy leasingu oraz prośbę o dokonanie cesji, a następnie uzasadnić wniosek oraz podpisać i przesłać dokument.

Weryfikacja cesjonariusza

Część leasingodawców wymagania złożenia wniosku nie od leasingobiorcy, a potencjonalnego cesjonariusza. Wówczas wzór może zawierać od razu pytania o jego sytuację finansową. Dzięki temu firma leasingowa może od razu przejść do weryfikacji. Etapy są zazwyczaj dwa:

  1. Oczekiwanie na decyzję – kolejnym etapem cesji leasingu auta jest czekanie na odpowiedź ze strony leasingodawcy. Podobnie jak w przypadku standardowego leasingu,będzie sprawdzał wiarygodność finansową cesjonariusza.
  2. Podpisanie umowy cesji leasingu – dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji ze strony leasingodawcy, można przejść do podpisania umowy cesji leasingu samochodu. Zawierana jest między cedentem a cesjonariuszem i wraz z momentem jej podpisania cedent nie musi już płacić rat leasingowych. Oznacza to również utratę prawa do korzystania z auta.
Wpis powstał: 9 czerwca, 2023
  • Facebook