Zamknij
Zamknij

Newsletter

Logo

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zdobądź najważniejsze informacje o rynku motoryzacyjnym

Sprzedaż lub kupno samochodu – o czym musisz pamiętać?

Newsletter

Bądź na bieżąco z motoryzacją

Zapisuję się

Obowiązkowe czynności oraz formalności, o których muszą pamiętać obie strony umowy kupna-sprzedaży auta, nie ograniczają się do złożenia podpisów i przyjęcia lub oddania kluczyków. Zarówno nabywcę jak i sprzedającego czeka kilka dodatkowych obowiązków, w tym związanych z rejestracją czy ubezpieczeniem samochodu. Z naszego artykułu dowiesz się, co dokładnie i do kiedy należy załatwić po sprzedaży lub kupnie auta – niezależnie czy będzie nowe, czy używane.

Kupno samochodu – formalności i obowiązki nabywcy

Choć nie ma ich wiele, to przy kupnie pojazdu czeka Cię kilka formalności. Do Twoich obowiązków należy nie tylko zarejestrowanie auta w urzędzie. Musisz pamiętać także o zakupie ubezpieczenia OC (plus ewentualnych ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak AC czy NNW). Do Ciebie należy także ewentualna opłata podatku od kupna samochodu. Każde z tych zagadnień omówimy bardziej szczegółowo z osobna.

1. Rejestracja nowego lub używanego auta

Wszystkie sprawy związane z rejestracją nowych lub używanych samochodów załatwia się w wydziale komunikacji, w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Formalności są różne, zależnie od tego, czy to jest to pojazd nowy, czy używany oraz czy kupiony w Polsce, czy sprowadzony zza granicy.

Kupno pojazdu używanego, zarejestrowanego już w Polsce

W przypadku nabycia pojazdu używanego zarejestrowanego już w Polsce wystarczy, że zawiadomisz starostę o tym fakcie w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Nie musisz robić nic więcej. Podstawą prawną jest tutaj art. 78. ust. 2. ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

A jak zgłosić kupno samochodu? Najwygodniej i najszybciej będzie złożyć wniosek w serwisie gov.pl – zajmie Ci to kilka minut.

Przerejestrowanie samochodu używanego, zarejestrowanego w Polsce

Jak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 7 maja 2020 roku (sygn. akt II SA/Sz 229/20), przerejestrowanie samochodu używanego, który jest już zarejestrowany w Polsce, wraz ze zgłoszeniem jego zakupu… nie jest obecnie konieczne. Jego treść wskazuje, że: „Nie ma przy tym przeszkody do wystąpienia przez stronę z wnioskiem o rejestrację pojazdu jednocześnie z zawiadomieniem o jego nabyciu. Skorzystanie z tej możliwości zależy jednak od inicjatywy i woli strony”.

Jeśli jednak chcesz zmienić tablice i widnieć w dowodzie rejestracyjnym, to musisz zgłosić się do wydziału komunikacji. Nie ma tutaj terminu maksymalnego. Robisz to, kiedy chcesz.  W tym celu wypełniasz wniosek o przerejestrowanie auta, do którego dołączasz umowę kupna-sprzedaży, dotychczasowe tablice, dowód rejestracyjny i ewentualnie kartę pojazdu, ważną polisę OC oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za przerejestrowanie. W przypadku zmiany tablic wynosi ona w przypadku aut osobowych do 3,5 tony: 180,50 zł. Bez ich zmiany (pojazd zarejestrowany w tym samym powiecie): 81 zł (stan na rok 2023).

Rejestracja nowego samochodu kupionego w salonie w Polsce

Aby zarejestrować nowy samochód, składasz w wydziale komunikacji wniosek o rejestrację wraz z załącznikami. Wymagane są: dowód tożsamości, polisa ubezpieczenia OC, karta pojazdu, faktura zakupu, świadectwo homologacji i potwierdzenie zapłaty przez dealera akcyzy lub cła. Rejestracji możesz dokonać online, na stronie gov.pl, załączając skany wymaganych dokumentów.

Ważne: od 4 czerwca 2021 roku osoby, które kupiły nowy samochód w salonie, mogą upoważnić dealera do zarejestrowania pojazdu. Wówczas to on zajmuje się formalnościami.

Przerejestrowanie samochodu używanego sprowadzonego z Unii Europejskiej

Przerejestrowanie auta używanego, które zostało sprowadzone z UE, jest obowiązkowe. Termin na dokonanie formalności to 30 dni od daty jego nabycia. Co będzie potrzebne, aby przerejestrować samochód?

  • wniosek o rejestrację, umowa kupna-sprzedaży,
  • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego,
  • dowód rejestracyjny,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy/zwolnienie z akcyzy,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za przerejestrowanie.

Ważne: wszelkie dokumenty poza dowodem rejestracyjnym, które zostały sporządzone w języku obcym, należy dołączyć wraz z ich tłumaczeniem na polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Pamiętaj, że: Za niezgłoszenie nabycia używanego auta lub nieprzerejestrowanie samochodu sprowadzonego z UE grozi kara grzywny w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb. ustawy Prawo o ruchu drogowym).

2. Ubezpieczenie kupionego samochodu

Kolejną kwestią jest zawarcie ubezpieczenia OC po kupnie samochodu. Po nabyciu nowego auta, którego będziesz pierwszym właścicielem, masz obowiązek zakupienia ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu (art. 29. ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych).

Jeśli kupujesz używane auto z aktualnym OC, możesz przepisać ubezpieczenie na siebie lub zmienić ubezpieczyciela, zawierając nową umowę. Przepisanie OC nie wymaga żadnych specjalnych formalności – sprzedający musi tylko poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Pamiętaj jednak, że polisa kontynuowana po zbywcy nie przedłuży się na kolejny rok.

Pamiętaj, że: Za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC grozi Ci kara pieniężna. W 2023 roku wynosi ona od 230 zł do 10 800 zł, zależnie od rodzaju pojazdu oraz okresu bez ważnego OC (art. 88. ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych).

3. Opłata podatku po kupnie samochodu

Ostatnią kwestią jest zapłacenie podatku PCC, czyli od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób, które kupiły auto o wartości powyżej 1000 zł od innej osoby fizycznej. W takiej sytuacji w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży musisz zapłacić podatek w wysokości odpowiadającej 2 proc. wartości pojazdu, dokonując wpłaty na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ważne: obowiązek zapłaty podatku PCC nie dotyczy osób, które kupiły pojazd od osoby fizycznej z niepełnosprawnością (gdy korzystała z niego na własny użytek), z komisu lub za granicą.

Formalności związane ze sprzedażą samochodu

Po sprzedaży pojazdu należy poinformować o tym fakcie wydział komunikacji oraz ubezpieczyciela. Na zgłoszenie sprzedaży samochodu masz 30 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży, co wynika z tutaj art. 78. ust. 2. ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Aby zgłosić sprzedaż samochodu, wystarczy wypełnić wniosek na stronie gov.pl. Można wnioskować również osobiście w urzędzie (warto dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży).

Pamiętaj, że: Za niezgłoszenie zbycia samochodu grozi kara grzywny w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb. ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Przejdźmy teraz do kwestii OC przy sprzedaży auta. Jeśli nie poinformujesz ubezpieczyciela o tym, że pojazd zmienił właściciela, to wciąż będziesz płacić składki. Co więcej ewentualne szkody komunikacyjne będą przypisane do Ciebie. Polisa zostanie bowiem automatycznie przedłużona. Warto zatem od razu skontaktować się z ubezpieczycielem i powiadomić go o sprzedaży auta. Należy zrobić to w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Aby poinformować firmę ubezpieczeniową o zmianie właściciela samochodu, uzupełnij wzór zgłoszenia udostępniany przez ubezpieczyciela na stronie internetowej. Należy do niego dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży. Możesz również wnieść o zwrot niewykorzystanej części składki, jeśli została opłacona z góry na cały rok.

Wynajem długoterminowy to minimum formalności

Planujesz dopiero zakup nowego lub używanego samochodu, a formalności przy kupnie Cię przytłaczają lub zwyczajnie nie masz na nie czasu? Decydując się na wynajem długoterminowy lub leasing samochodu z Automarket.pl, nie musisz się przejmować rejestracją auta lub innymi sprawami urzędowymi. Wówczas to my przejmujemy całą papierkową robotę, a Ty cieszysz się wymarzonym samochodem z wygodnym finansowaniem – bez niepotrzeb!

Wpis powstał: 21 września, 2023
  • Facebook